Hierarchia wartości – Część 1, jakie masz wartości?

Jaka jest tak naprawdę Twoja hierarchia wartości? Dlaczego powstrzymuje Cię przed osiąganiem celów?

Od dawna szukam zasad rządzących zmianą na głębszym poziomie niż zachowania, ale bezpośrednią inspiracją dla artykułu był temat na Forum Polskiego Centrum Rozwoju: Kliknij tutaj po dyskusję . I jeśli przeraził Cię rozmiar paska przewijania to spokojnie, najwięcej miejsca zajmuje załącznik a sam artykuł ze względu na objętość podzieliłem na części 😉

Jak hierarchia wartości wpływa na Twoje życie?

Twoja hierarchia wartości wpływa w gruncie rzeczy na wszystko. Czy jesteś w stanie realizować cele zawodowe? Czy wstaniesz rano i pójdziesz biegać? Czy pouczysz się do egzaminu wcześniej niż ostatniej nocy?

To dość proste. Jeśli przyjemność jest dla Ciebie ważniejsza niż zdrowie i opinia to będziesz wpieprzać ciastka do końca życia, bo to da Ci przyjemność i jakoś przebolejesz przedwczesną śmierć i brak atrakcyjności. Ludzie robią to codziennie.

Aby osiągniecie jakiegokolwiek celu było możliwe musi on współgrać z Twoimi wartościami. Inaczej zatrzymasz się w najlepszym wypadku na etapie tworzenia planów, a to dość żałosne. To, jakim cudem w chwili, kiedy układasz plan wszystko wydaje się być w porządku a okazuje się być fikcją dopiero, kiedy masz wziąć się do roboty to całkiem osobny temat – dlatego ten artykuł to część pierwsza.

 

Jak określić hierarchię wartości?

Na początek wypisz, bez dbania o kolejność, co się dla Ciebie liczy. Po prostu wszystko, co przyjdzie Ci do głowy. 8-10 to racjonalna ilość.

A teraz, jeśli nie wpisałeś bezpieczeństwa, zdrowia, seksu i pieniędzy to możesz je spokojnie dopisać.

W razie problemów na końcu artykułu załączam listę spisaną przez Steve’a Pavlina i przetłumaczoną przez proaktywni.wordpress.com.

Mając tę listę zacznij sobie zadawać po kolei pytania „Czy poświeciłbym X na rzecz Y?”, tak długo, aż przerobisz wszystkie pary. Dla ułatwienia możesz je sobie wcześniej wypisać. I tak, jeśli wypiszesz ich 15 i więcej to potrwa naprawdę długo.

Oczywiście wszystko zależy od Perspektywy Czasowej i twojego aktualnego stanu zgodnie z zasadą Myśli-Emocje-Zachowanie, ale to osobny temat i zajmij się wszystkim po kolei.

Następnie segregujesz je zgodnie z wnioskami. Jeśli zdarzy się sytuacja, że wolisz X od Y, Y od Z a Z od X to zostawiam już tylko Twojej analizie naprostowanie tej sytuacji 😉

 

W kolejnych częsciach:

Jak tego użyć do zbudowanie silnej i trwałej motywacji? Jak zmienić hierarchię wartości? Jakie są rodzaje wartości i czym różnią się wartości – środki i wartości – cele?

 

 

P.S.

Jeśli spodobał Ci się artykuł, to nie ukrywaj tego przed światem i kliknij „Lubię to” albo „G+” simple smile Hierarchia wartości  Część 1, jakie masz wartości?

 

 

 

P.P.S.

Obiecana lista:

1. Obfitość, dostatek Abundance

2. Akceptacja Acceptance

3. Dostępność Accessibility

4. Osiągnięcie Accomplishment

5. Dokładność Accuracy

6. Osiągnięcie Achievement

7. Uznanie Acknowledgement

8. Aktywność, wzmożoność Activeness

9. Zdolność przystosowania się Adaptability

10. Adoracja Adoration

11. Spryt Adroitness

12. Przygoda Adventure

13. Sympatia Affection

14. Dostatek Affluence

15. Agresywność Aggressiveness

16. Zręczność Agility

17. Czujność Alertness

18. Altruizm Altruism

19. Ambicja Ambition

20. Rozbawienie Amusement

21. Oczekiwanie Anticipation

22. Uznanie Appreciation

23. Dostępność Approachability

24. Członkowstwo, wyrazistość Articulacy

25. Pewność siebie Assertiveness

26. Pewność siebie, tupet Assurance

27. Uwaga Attentiveness

28. Urok Attractiveness

29. Śmiałość Audacity

30. Dostępność Availability

31. Świadomość Awareness

32. Respekt Awe

33. Równowaga Balance

34. Piękno Beauty

35. Bycie najlepszym Being the best

36. Przynależność Belonging

37. Życzliwość Benevolence

38. Rozkosz Bliss

39. Śmiałość Boldness

40. Męstwo Bravery

41. Błyskotliwość Brilliance

42. Zdolność utrzymywania się na powierzchni wody Buoyancy

43. Spokój Calmness

44. Koleżeństwo Camaraderie

45. Szczerość Candor

46. Zdolność Capability

47. Opieka Care

48. Ostrożność Carefulness

49. Sława Celebrity

50. Pewność Certainty

51. Wyzwanie Challenge

52. Dobroczynność Charity

53. Czar Charm

54. Czystość Chastity

55. Pogoda ducha Cheerfulness

56. Klarowność, przejrzystość Clarity

57. Czystość, schludność Cleanliness

58. Jasne poglądy Clear-mindedness

59. Inteligencja Cleverness

60. Bliskość Closeness

61. Wygoda Comfort

62. Zaangażowanie Commitment

63. Współczucie Compassion

64. Ukończenie Completion

65. Opanowanie Composure

66. Koncentracja Concentration

67. Zaufanie Confidence

68. Zgodność Conformity

69. Stosowność Congruency

70. Związek Connection

71. Świadomość Consciousness

72. Konsystencja Consistency

73. Zadowolenie Contentment

74. Ciągłość Continuity

75. Ofiara, zasługa, udział, wkład Contribution

76. Kontrola Control

77. Przekonanie Conviction

78. Towarzyskość Conviviality

79. Chłód Coolness

80. Współpraca Cooperation

81. Serdeczność Cordiality

82. Poprawność Correctness

83. Odwaga Courage

84. Uprzejmość Courtesy

85. Chytrość Craftiness

86. Inwencja twórcza Creativity

87. Wiarogodność Credibility

88. Przebiegły Cunning

89. Ciekawość Curiosity

90. Śmiałość Daring

91. Stanowczość Decisiveness

92. Przyzwoitość Decorum

93. Szacunek Deference

94. Radość Delight

95. Niezawodność Dependability

96. Dogłębność Depth

97. Pragnienie Desire

98. Determinacja Determination

99. Oddanie Devotion

100. Pobożność Devoutness

101. Zręczność Dexterity

102. Godność Dignity

103. Pracowitość Diligence

104. Kierunkowość, kierownictwo Direction

105. Bezpośredniość Directness

106. Dyscyplina Discipline

107. Odkrycie Discovery

108. Dyskrecja Discretion

109. Rozmaitość Diversity

110. Dominacja Dominance

111. Marzycielstwo Dreaming

112. Przedsiębiorczość, kierowanie Drive

113. Obowiązek Duty

114. Dynamizm Dynamism

115. Zapał Eagerness

116. Gospodarka, oszczędność Economy

117. Ekstaza Ecstasy

118. Edukacja Education

119. Skuteczność Effectiveness

120. Wydajność Efficiency

121. Radość Elation

122. Elegancja Elegance

123. Zrozumienie Empathy

124. Zachęta Encouragement

125. Wytrzymałość Endurance

126. Energia, Prężność Energy

127. Przyjemność Enjoyment

128. Rozrywka Entertainment

129. Entuzjazm Enthusiasm

130. Perfekcja Excellence

131. Radosne podniecenie Excitement

132. Podekscytowanie, rozradowanie, rausz Exhilaration

133. Wyczekiwanie Expectancy

134. Praktyczność, oportunizm, stosowność Expediency

135. Doświadczenie Experience

136. Biegłość Expertise

137. Badanie, odkrywanie Exploration

138. Ekspresyjność Expressiveness

139. Ekstrawagancja Extravagance

140. Ekstrawersja Extroversion

141. Wylewność Exuberance

142. Sprawiedliwość Fairness

143. Wiara Faith

144. Sława Fame

145. Fascynacja Fascination

146. Moda Fashion

147. Odwaga Fearlessness

148. Ostrość Ferocity

149. Wierność Fidelity

150. Dzikość Fierceness

151. Finansowa niezależność Financial independence

152. Stanowczość Firmness

153. Sprawność fizyczna Fitness

154. Łatwość przystosowania się Flexibility

155. Opływać, obfitować Flow

156. Płynność Fluency

157. Centrum zainteresowania Focus

158. Hart Fortitude

159. Szczerość Frankness

160. Wolność Freedom

161. Życzliwość Friendliness

162. Oszczędność Frugality

163. Zabawa Fun

164. Waleczność Gallantry

165. Hojność Generosity

166. Dystynkcja Gentility

167. Dawanie Giving

168. Gracja Grace

169. Wdzięczność Gratitude

170. Towarzyskość Gregariousness

171. Wzrost Growth

172. Kierownictwo, poradnictwo, pokierowanie Guidance

173. Szczęście Happiness

174. Harmonia Harmony

175. Zdrowie Health

176. Serce Heart

177. Uczynność Helpfulness

178. Bohaterstwo Heroism

179. Świątobliwość Holiness

180. Uczciwość Honesty

181. Honor Honor

182. Optymizm, wiara w przyszłość, pogoda ducha Hopefulness

183. Gościnność Hospitality

184. Pokora Humility

185. Humor Humor

186. Higiena Hygiene

187. Wyobraźnia Imagination

188. Wpływ Impact

189. Bezstronność Impartiality

190. Niezależność Independence

191. Pilność, pracowitość Industry

192. Pomysłowość Ingenuity

193. Dociekliwość Inquisitiveness

194. Intuicja, wnikliwość Insightfulness

195. Natchnienie Inspiration

196. Integralność Integrity

197. Inteligencja Intelligence

198. Intensywność Intensity

199. Intymność Intimacy

200. Nieustraszoność Intrepidness

201. Introwersja Introversion

202. Intuicja Intuition

203. Intuicja, wyczucie Intuitiveness

204. Inwencja Inventiveness

205. Inwestując Investing

206. Radość Joy

207. Rozsądek, rozwaga, mądrość Judiciousness

208. Sprawiedliwość Justice

209. Zapał Keenness

210. Dobroć Kindness

211. Wiedza Knowledge

212. Przywództwo Leadership

213. Nauka Learning

214. Wyzwolenie, oswobodzenie Liberation

215. Wolność Liberty

216. Żywość Liveliness

217. Logika Logic

218. Miłość Love

219. Lojalność Loyalty

220. Dostojność Majesty

221. Zmieniając wszystko Making a difference

222. Mistrzostwo Mastery

223. Dojrzałość Maturity

224. Potulność Meekness

225. Łagodność Mellowness

226. Drobiazgowość Meticulousness

227. Troskliwość, dbałość, uważność Mindfulness

228. Skromność Modesty

229. Motywacja Motivation

230. Tajemniczość Mysteriousness

231. Schludność Neatness

232. Energia, odwaga, ośmielenie Nerve

233. Posłuszeństwo Obedience

234. Szerokie poglądy Open-mindedness

235. Otwartość Openness

236. Optymizm Optimism

237. Porządek Order

238. Organizacja Organization

239. Oryginalność Originality

240. Dziwaczność Outlandishness

241. Skandaliczność Outrageousness

242. Pasja Passion

243. Pokój Peace

244. Spostrzegawczość Perceptiveness

245. Doskonałość Perfection

246. Ożywienie Perkiness

247. Wytrwałość Perseverance

248. Wytrwałość, uporczywość, zawziętość Persistence

249. Zdolność Persuasiveness

250. Filantropia Philanthropy

251. Pobożność Piety

252. Swawolność Playfulness

253. Przyjemny charakter Pleasantness

254. Przyjemność Pleasure

255. Opanowanie Poise

256. Okresanie, ogłada Polish

257. Popularność Popularity

258. Moc Potency

259. Potęga, władza, możność Power

260. Praktyczność Practicality

261. Pragmatyzm Pragmatism

262. Precyzja Precision

263. Przygotowanie Preparedness

264. Obecność Presence

265. Prywatność Privacy

266. Bycie proaktywnym Proactivity

267. Profesjonalizm Professionalism

268. Dobrobyt Prosperity

269. Rozwaga Prudence

270. Punktualność Punctuality

271. Czystość Purity

272. Realizm Realism

273. Opamiętanie, wyciąganie wniosków Reason

274. Zasadność Reasonableness

275. Rozpoznanie Recognition

276. Rekreacja Recreation

277. Wytworność Refinement

278. Odbicie Reflection

279. Relaks Relaxation

280. Solidność Reliability

281. Religijność Religiousness

282. Odporność Resilience

283. Zdecydowanie Resolution

284. Determinacja Resolve

285. Przedsiębiorczość Resourcefulness

286. Szacunek, poważanie Respect

287. Odpoczynek Rest

288. Powściągliwość Restraint

289. Cześć, pietyzm Reverence

290. Bogactwo Richness

291. Rygor Rigor

292. Sakralność Sacredness

293. Poświęcenie Sacrifice

294. Roztropność Sagacity

295. Świątobliwość Saintliness

296. Sangwinistyczny,optymistyczny,ufny Sanguinity

297. Zadowolenie Satisfaction

298. Bezpieczeństwo Security

299. Samokontrola Self-control

300. Bezinteresowność Selflessness

301. Samodzielność Self-reliance

302. Wrażliwość Sensitivity

303. Zmysłowość Sensuality

304. Spokój, pogoda ducha, pogodność Serenity

305. Służba, grzecznostka Service

306. Seksualność Sexuality

307. Dzielić się, partycypować Sharing

308. Spryt Shrewdness

309. Doniosłość, wymowa Significance

310. Cisza, spokój Silence

311. Głupota Silliness

312. Łatwość, ułatwianie sobie Simplicity

313. Szczerość Sincerity

314. Umiejętność Skillfulness

315. Solidarność Solidarity

316. Samotność Solitude

317. Trafność Soundness

318. Prędkość Speed

319. Duch Spirit

320. Duchowość Spirituality

321. Spontaniczność Spontaneity

322. Ikra Spunk

323. Stabilność Stability

324. Ostrożność Stealth

325. Bezruch Stillness

326. Siła Strength

327. Struktura, formacja Structure

328. Sukces Success

329. Poparcie Support

330. Zwierzchnictwo Supremacy

331. Zaskoczenie, zdziwienie Surprise

332. Współczucie Sympathy

333. Synergia Synergy

334. Praca zespołowa Teamwork

335. Umiar Temperance

336. Wdzięczność Thankfulness

337. Gruntowność Thoroughness

338. Oszczędność Thrift

339. Porządek Tidiness

340. Stosowność, aktualność Timeliness

341. Tradycjonalizm Traditionalism

342. Spokój Tranquility

343. Transcendencja Transcendence

344. Zaufanie Trust

345. Wiarygodność Trustworthiness

346. Prawda Truth

347. Rozumienie Understanding

348. Niezmordowany, niesłabnący (o zainteresowaniach) Unflappability

349. Wyjątkowość Uniqueness

350. Jedność Unity

351. Pożyteczność, przydatność Usefulness

352. Użyteczność Utility

353. Męstwo Valor

354. Różnorodność Variety

355. Zwycięstwo Victory

356. Wigor Vigor

357. Cnota Virtue

358. Wizja Vision

359. Witalność Vitality

360. Żywość Vivacity

361. Ciepło Warmth

362. Czujność Watchfulness

363. Bogactwo Wealth

364. Narowistość Willfulness

365. Gotowość, ochoczość, usłużność Willingness

366. Zwycięski, wygrany Winning

367. Mądrość Wisdom

368. Rozmyślność, celowość Wittiness

369. Wędrowanie po świecie Wander

370. Młodzieńczość Youthfulness

371. Gorliwość Zeal

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Hierarchia wartości – Część 1, jakie masz wartości?, 5.0 out of 5 based on 2 ratings
Twoi znajomi też mogą skorzystać!
Autor: Jakub Królikowski

14 genialnych kometarzy

 1. paulina pisze:

  Techniki na wyciąganie wartości:

  Wyobraź sobie, że masz dziecko. Świat ulega zagładzie, ale Twoje dziecko przeżyje (pakują je do jakiejś kapsuły), a ty możesz mu przekazać 5 wartości, które zapadną mu głęboko w pamięć i zgodnie z którymi będzie żyć. Co mu mówisz?

  Im większą wartość wnosisz w życie innych ludzi, tym więcej zarabiasz. Jaką wartość chcesz wnieść w życie innych?

  Tak można we wszystkim i ze wszystkim.

    (Zacytuj)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
  • Jakub Królikowski pisze:

   To już jest przy pewnych założeniach.

   Pierwsze zakłada jakąś wartość związaną z przetrwaniem idei i dobrą wolę („a co mnie obchodzą wartości innej istoty?”) na przykład 😉

   Pomysły są dobre i skuteczne „na szybko”, ale właśnie nie są „czyste” z pewnych presupozycji.

     (Zacytuj)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • paulina pisze:

   A co masz do stracenia, jeśli wypowiesz te 5 zdań? Ten myk zakłada, że jak masz dziecko, to ono jest ważne dla Ciebie:) Chodzi o to, aby wyobrazić sobie sytuację. Podstaw na to miejsce.. swoje pc, tylko wyobraź sobie, że jest świadome 😛

     (Zacytuj)

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • Jakub Królikowski pisze:

   30 sek przed zagładą świata? Prywatnie miałbym sporo pomysłów na ten okres. No i możnaby przekazać przekomiczne wartości niszczące nową cywilizacje, bo czemu nie?
   Nie mówiąc o tym, że łatwo mogę sobie wyobrazić, że chciałbym aby potomstwo miało inne wartości niż ja(ja to wiem. Może tez tak masz/ktoś czytający ma, tylko o tym nie wie i wtedy psikus?) :)
   I wiele, wiele innych sytuacji 😉

     (Zacytuj)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • paulina pisze:

   Ale to trzeba roboczo przyjąć, że ci zależy na przekazaniu swoich wartości. Psuja! Kryteria trzeba przyjąć. A nie, będzie marudził :)

     (Zacytuj)

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 2. paulina pisze:

  Pieniądze są po to, żeby robić bezpieczeństwo/komfort,przyjemność i rozwój, nie są wartością samą w sobie (będę mieć na mieszkanie, jedzenie, przyjemności -- nie zamarznę, będę czysta, będę mieć na ciuchy etc). Za pomocą seksu robię bliskość i przyjemność, jest to też potrzeba fizjologiczna -- robię nim brak napięcia.

  Prezentujesz wersję „od”. Schemat na model rzeczywistości w wersji „do”:
  1. ustalasz cel. np. zmienić pracę
  2. co ci to da? np. będę niezależna
  3. co ci to da? np. będę mogła żyć w zgodzie ze sobą
  4. co ci to da? …
  (tak można ze 2 dni. granica jest wtedy, kiedy Twój umysł nie jest w stanie już niczego wytworzyć)

    (Zacytuj)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • Jakub Królikowski pisze:

   Tu wchodzisz na wartości-cele i wartości-środki (na przykład pieniądze, dla większości ludzi, mieszczą się w tej drugiej kategorii ;)).

   Mózg zawsze coś wytworzy. Parę miesięcy nad tym spędziłem w życiu 😛 Za to trudniej go utrzymać w ryzach, aby te odpowiedzi miały jakiś sens. Takimi pytaniami w 5-6 podejść trafimy zwykle w dogmaty, których podświadomość nie da nam łatwo ruszyć, np. chcę żyć, chcę przyjemności, chcę być dobry.

   Co masz na myśli mówiąc „od” i „do” w tym kontekście?

     (Zacytuj)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • paulina pisze:

   No bo nie podoba mi się, że mam rezygnować z jakiejś wartości, nie lubię rezygnacji, nawet hipotetycznej:) To chciałam jakąś wersję in + :)

     (Zacytuj)

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • Jakub Królikowski pisze:

   Metoda nie musi być przyjemna, ma działać 😉
   A co do tej niechęci, to może być warto zmienić ze względu na wyznaczanie priorytetów w życiu.

     (Zacytuj)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
  • paulina pisze:

   No taka krótka ostatecznie może być nieprzyjemna :)

     (Zacytuj)

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 3. Michał pisze:

  Wow! Coś co mi było potrzebne akurat na ten moment w życiu. Proste i skuteczne. Czekam na kolejne części.

    (Zacytuj)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. Holistic pisze:

  Wartości jak piszesz są podstawą działania. Dlatego jeśli na przykład w związku występuje zupełnie inna hierarchia wartości, które dość drastycznie się ściera, to taki związek najczęściej nie ma szans. Chyba, ze te hierarchie zostają uzgodnione i dochodzi do konsensusu.

  Wartości zmieniają się z wiekiem i doświadczeniem, co jest naturalnym procesem jednak można tez zmieniać je za pomocą różnych technik, jednak trzeba być gotowym na przewrót w życiu, co wiąże się z wieloma zmianami. Dla większości jest to bardzo trudna sytuacja, niejednokrotnie, nie do przejścia.

  Temat jest obszerny i bardzo ciekawy, więc z przyjemnością czekam na dalszą część artykułu. Dziękuję za inspirację. Pozdrawiam

    (Zacytuj)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Connect with Facebook